Új raktár építése a Nutrikon Kft-nél.

A kedvezményezett neve: Nutrikon Kft.

A projekt címe: Új raktár építése a Nutrikon Kft-nél.

A szerződött támogatás összege: 58.054.937 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 48,451670%

A projekt:

A Növ-Kör Kft. 1999-ben alakult. Kezdetben a társaság saját fejlesztésben előállított légyölő mikro-granulátumunkat exportált Olaszországba és Ukrajnába, illetve rágcsáló- és lótücsökirtó készítményét a hazai piacon értékesítette. Mára a tevékenység nagyban bővült, kiegészült mikrogranulált starter műtrágyák és folyékony oldattrágyák gyártásával. Később bővítésre került a mikrogranulált startergyártási kapacitása, valamint a csomagolási, kiszerelési tevékenység is. 2014-ben várhatóan 2000 tonna startertrágya kerülhet kibocsátásra.

A vállalkozás a korábbi kapacitásbővülés eredményeképpen mostanra elérte azt a cégméretet, mely mellett újberuházás nélkül a raktározási feladatokat nem tudja ellátni.

A projekt keretén belül tehát új alapanyag raktárat építünk a vállalkozás telephelyén, mely szomszédos terület a székhellyel.

A beruházással érintett telek a vállalkozás résztulajdonában áll. A telekre vonatkozó Ingatlanhasználati megállapodással és megosztási vázrajzzal rendelkezünk.

A projekt összes költsége 123.834.742 Ft.

A projekt során eleget teszünk a kötelező nyilvánosság megvalósításának, az ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentumnak megfelelően. Eszerint a II-es csomagot szükséges megvalósítani, mely a következő elemeket foglalja magába:- Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; - A beruházás helyszínén "B" típusú tábla elkészítése és elhelyezése;- Fotódokumentáció készítése; - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal; - A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

 

A vállalkozás az elmúlt években folyamatos fejlesztéseket hajtott végre. Ezek eredményeképpen a gyártókapacitás is nagyban megnövekedett. Mindez valós piaci igények alapján került megvalósításra. Az elkövetkező években a gyártási kapacitás még inkább növekedni fog.

Mindez azt eredményezte, hogy az alapanyagaink tárolásának kapacitásbővítéséről is gondoskodnunk kell, szükségünk van úgy új, nagy alapanyag raktárra. Összesen valamivel több, mint 1000 négyzetméter raktár jön létre a fejlesztés következményeképpen.

A projekt céljai (LKM alapján tervezve)

1, Általános cél: a telephely fejlesztésével versenyképességünk megőrzése, fokozása, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

2, Konkrét beruházási cél:

- Telephelybővítés: új alapanyag raktár megépítése

Célunk, annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházásunk hozzájáruljon a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez és javításához.

3, Egyéb addicionális céljaink: a jelenlegi munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése (6 új fő munkavállaló felvétele), színvonal és kapacitás növelése.

 

A projektünk tevékenységei szerint meghatározott célok, eredmények:

1, telephely fejlesztése - eredménye: új raktár építése; 1003,61 m2-rel nagyobb hasznos terület jön létre

2, Alapinfrastruktúra fejlesztés - eredménye: tüzivíz és esőelvezetés megoldása, valamint útépítés

3, Kommunikációs tevékenység (projekt megvalósítása alatt folyamatos). Kötelező elemek a Kedvezményezettek kötelezettségei című dokumentum és az Arculati kézikönyv alapján. Célja: disszemináció, EU támogatások bemutatása, eredmények elterjesztése.

Célunk, vállalkozásunk folyamatos fejlesztése, piaci részesedésünk növelése úgy, hogy szakterületünkön, középtávon továbbra is meghatározó tényező legyünk a magyar piacon működő versenytársak mellett.

 

A projekt céljainak meghatározásánál figyelembe kell venni a projekt által érintett célcsoportokat is:

Az elemzés során a vizsgálatunk célja: a stakeholderek (azaz érintettek) elemzése a projekt kapcsán. Érintett minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását, vagy érintett azáltal (módszerünk: érintettek meghatározása, kapcsolataik, érdekeik vizsgálata, erejük felmérése és meghatározása, folyamatos nyomon követés), azaz:

 

1, Belső érintettek:

Vezetőség - döntési helyzetekben helytállás, konfliktusok feloldása, irányítás

Alkalmazottak - jelenlegi státuszuk megtartása, hozzájárulás a projekt megvalósulásához, új munkaerő integrálása a szervezeti formába

 

2, Külső érintettek

Partnerek - új struktúra révén magasabb minőség és mennyiség biztosítása, árváltozások érvényesítése

Szállítók - volumennövekedés kapcsán beszállítói árak változtatása

Finanszírozók - beruházás és működés során az állandó finanszírozás és cash-flow biztosítása

Állami szervezet - később adófizetés és jogszabályi környezet figyelése, ehhez való alkalmazkodás

 

Foglalkoztatás: létszámunk 6 fővel gyarapodik

 

· a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2015. 06. 30.

· projekt azonosító száma: DDOP-1.1.1/D-14-2014-0188