Mikrogranulált starterek

A startertrágyázás jelentősége a növénytermesztők előtt mára már ismert, elfogadott termesztéstechnológiai elem, bár elfogadottsága ellenére a startertrágyázás módjáról a vélemények eltérőek. A napjainkban a startertrágyázás kivitelezési módjáról alkotott általános vélemény – idézve egy mezőgazdasági gépgyártó és forgalmazó vállalat kiadványában leírtakat – az alábbiakban foglalható össze:

 

„A műtrágya kijuttatása helyesen a mag mellé és alá történik. A magok alá 2-3 cm-re elhelyezett műtrágya a kívánatos mérték.” … “A műtrágya és a vetőmag egy sorba történő kijuttatása károsan hatott a csírázásra a gyökérszőrök miatt, ami 8 %-os (600 kg/ha) termés csökkenést eredményezett. A vetőmag és a műtrágya elkülönítése jelenti a hosszú távú biztonságot.”

 

A startertrágyázás elsődleges célja a gyors kelés és az erőteljes gyökérnövekedés biztosítása az egyedfejlődés kezdeti szakaszában azáltal, hogy a kezdeti fejlődéshez megfelelő mennyiségű tápanyagot, elsősorban könnyen felvehető foszfort biztosítunk a csírázó növénynek. Ha a könnyen felvehető tápanyagokat tartalmazó műtrágya nem a csírázó mag közvetlen környezetében van, a starterhatás nem érvényesül. A foszfort, amely a növények életfolyamataiban az energiaellátás legfontosabb eleme, a növények gyökerei csak nagyon kis távolságból, mintegy 2,5-3 mm-ről képesek felvenni, így a gyökérszőrökhöz a lehető legközelebb kell tennünk ezt a tápanyagot. (ábra)

 

Ennek érdekében a műtrágyát az elvetett maggal egy sorba kell kiszórni. A hagyományos NPK műtrágyák hatóanyagai azonban csírázás gátló hatást fejtenek ki:

  • A karbamid, vagy ammónia-tartalmú nitrogéntrágyák használatakor azok bomlása során a talajban gáznemű ammónia szabadulhat fel, mely leperzseli a hajszálgyökereket, és ennek következményeként legalább két hétig gátolt a növények víz és tápanyag felvétele.
  • Irodalmi adatokból, és gyakorlati tapasztalatokból is tudjuk, hogy a mag környezetében kialakuló magas kation-koncentráció kedvezőtlenül hat a csírázásra. A gyakorlatban starter műtrágyaként használt hagyományos NPK műtrágyák általában tartalmaznak káliumot, zömében kálium-klorid formájában, amely biztos csírázásgátlást okoz.

A jelzett problémák kiküszöbölésével a startertrágyák káros hatása megszüntethető. A káros mértékű ammónia felszabadulását lassú hatású nitrogénformák, pl. protein-nitrogén, metilén-urea használatával, vagy nagy szorpciós kapacitású ásványi anyagok (amely a hirtelen felszabaduló ammóniát reverzibilisen köti meg) beépítésével előzhető meg.

A csírázásra káros kation-koncentráció kialakulása pedig a kálium kihagyásával egyszerűen megoldható, mivel ezek az ásványok tartalmaznak annyi lassan ható káliumot, ami a csírázó fiatal növény számára elégséges. Az ásványi adalékanyagok további jellemzője, hogy igen gazdagok ritka mikroelemekben, melyek mára már hiányoznak a hazai talajokból: pl. Ni, Co, Pb, Cu, Ga, Sb, Te, Sc, B, Ti, V, Cr, Mn, Li, Be, Cs, Ba, Rb, La, Y, Yb, Nb, In, Sn, Zn.

A mikroelemeken kívül a tartalmaznak még értékes, a növények számára gyorsan felvehető és hasznosítható K2O-t, Na2O-t, MgO-t, CaO-t, FeO-t Fe2O3-ot, Al2O3-at és SiO2-t.

Mint látható, az ásványi adalékanyagoknak nem csak a szorpciós kapacitása értékes a startertrágyákban, hanem a lehető legjobb mikroelem pótlást is biztosítják a növények számára.

Az előzőekben leírt megfigyelések felhasználásával cégünk olyan startertrágyákat fejlesztett ki, amelyek a toxicitás veszélye nélkül, a vetőmaggal közvetlenül érintkezve is kijuttathatóak. Az ilyen termékek jellemzője, hogy magas koncentrációban tartalmaznak vízoldható foszfort, a növényi fejlődésre kedvező hatású káliumot (csírázásgátlás nélkül), a rhizoszféra pH-ját – a foszfor és a mikroelemek felvételének szempontjából – kedvezően befolyásoló elemi ként, mikro- és mezoelemeket, illetve az ammónia reverzibilis megkötését biztosító agyagásványt.

 

A mikrogranulált starter trágyák használatának előnyei a következőkben foglalhatók össze:

  • Vízoldható, könnyen felvehető makro-, mezo- és mikroelemeket tartalmaznak
  • Granulák mérete 0,5-1,0 mm közötti, mely szemcseméret biztosítja, hogy a hatóanyagok egyenletesen, a csírázó növény gyökerének közvetlen környezetébe jussanak
  • Szemcseméretéből adódóan egyenletesebb a magárokban a szóráskép, mint a hagyományos nagygranulátumokkal
  • Szemcseméretének felülete a hagyományos granulátumoknál jóval nagyobb, így gyorsabb a hatóanyagok oldódása, hasznolsulása
  • Alacsony hektáronkénti dózis (10-40 kg/ha)
  • Alacsony a szállítási és raktározási költség
  • Egymenetben történik a trágyázás és a vetés, nincs külön kiszórási költség!
  • Csak a termesztett növényt trágyázzuk, a gyomot nem!

A felsorolt kritériumoknak megfelelő startertrágyák a RADISTART® mikrogranulált műtrágyacsalád tagjai.

A készítmények használata minden talajtípuson javasolható, de különösen erőteljes a hatásuk szélsőséges – laza, alacsony szervesanyag tartalmú, vagy kötött, tömörödött, erősen meszes – talajokon, illetve korai vetések tervezésénél, amikor az alacsony hőmérséklet gátolja a tápanyagok felvehetőségét.

 

A RADISTART® mikrogranulált termékcsalád magyarországi kereskedelmi forgalmazását a Cheminova Magyarország Kft. végzi, így kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben kérem, érdeklődjön a www.cheminova.hu webcímen található elérhetőségeken.