Kénpótlás

Miért szükséges a kéntrágyázás?

 

A talajok kénellátottságának hiánya miatt a napjainkra kialakuló problémák oka, hogy nagymértékben csökkent a szervestrágya és a magas kéntartalmú foszfor- és kálium trágyák használata. Visszaszorult a széntüzelés is, aminek eredményeként kevesebb kén-dioxid kerül a levegőbe és így kevesebb mosódik a csapadékkal a talajba. A talaj és a légkör kénszolgáltató képességének csökkenése miatt egyes termesztett növények esetében már terméscsökkenéssel, illetve a termés minőségének romlásával is számolni kell (pl. repce olajtartalom csökkenés, étkezési búza sütőipari minőségének romlása).

Napjainkban azonban mindinkább teret hódit a kéntartalmú fej-, és levéltrágyák használata, ám ismereteink eléggé hiányosak azzal kapcsolatban, hogy milyen környezeti és termesztéstechnológiai paraméterek befolyásolják a kéntrágyázás módját és annak hektáronkénti adagját.

A teljesség igénye nélkül összefoglalva az ezzel kapcsolatos információkat a növények kéntrágyázására a következő termesztéstechnológiai, talajtani, környezeti és táplálkozás élettani tényezők lehetnek hatással.

 1. A termesztett növény:
  • a termesztett növény kénellátottsággal szembeni igénye (tápanyagszükséglet)
  • a termesztési cél (pl az őszi búza malmi vagy takarmányozási célú hasznosítása)
 2. A talaj jellemzői:
  • a talaj kötöttsége (laza, homokos talajokon a gyorsabb szulfát kimosódás miatt nagyobb a kénhiány kialakulásának veszélye)
  • a talaj szervesanyag tartalma (humusz < 2% esetén a szulfátion megkötődés kisebb a szerves kolloidokon)
  • távolság az ipari centrumoktól és nagyobb városoktól (befolyásolja a levegőből a csapadékkal a talajba mosódó kéndioxid mennyiségét)
 3. Őszi és téli időjárási viszonyok:
  • enyhe tél, a talaj nem fagy át (a csapadék akadálytalanul beszivárog a talajba és kimossa a szulfát ionokat)
  • csapadékos ősz (hasonló jelenség mint az előző esetben)
 4. Termesztési mód:
  • kénigényes növények gyakorisága a vetésforgóban (lehetőség szerint gyakori kalászos-repce, kalászos-napraforgó, kalászos-csemegekukorica vetésváltás)
  • a termesztés intenzitása (nagy termésekkel több a kén kivonása is a talajból)
  • a felhasznált tápanyagforrások (csak műtrágya vagy szervestrágya is)
  • az alkalmazott műtrágya kéntartalma (pl: szuperfoszfát vagy tripleszuperfoszfát, kálium-szulfát)
  • intenzív nitrogén trágyázás (módosul az optimális N:S arány)

Amennyiben az előzőekben ismertetett 12 időjárási, talajtani, technológiai tényező közül néhány érvényesül a termesztés során úgy a kénigényes kultúra, ha viszont több mint a fele vonatkoztatható a gazdálkodás körülményeire, úgy a vetésforgóban az összes termesztett növény kéntrágyázása válhat szükségessé. A kéntrágyázás dózisának megállapításához fontos megjegyeznünk, hogy a növények kénigénye közel azonos a foszforigényükkel!

A kéntrágyázás sikeressége csak a komplex, vagyis a szilárd és a folyékony kéntrágyák együttes alkalmazásával valósítható meg. A kéntartalmú műtrágyák kijuttatásának tervezésénél a következőeket kell figyelembe venni:

 1. A kijuttatás időpontja:
  • Alaptrágyák: a kéntartalmú alaptrágyákat a vetésidőtől függően kell kiszórni és bedolgozni a talajba:
   • repce és őszi kalászosok esetében a tarlóhántással egy időben augusztus szeptember hónapban
   • tavaszi vetésű növények esetében a foszfor és káliumtrágyákkal egymenetben kell kiszórni és beszántani vagy kombinátorral 5-7 cm mélyen kell bedolgozni a talajba
  • Fejtrágyák: a kora tavaszi időszakban kell kiadni, a nitrogén műtrágyákkal együtt vagy kenes-nitrogén műtrágya formájában, akár több részletben is.
  • Levéltrágyák: kora tavaszi időszaktól a terméskötődés végéig bármikor kiadhatóak, növényvédelmi munkákkal egy menetben, a növény kénigényéhez igazított gyakorisággal.
 2. A talaj pH
  • A kéntrágyák (és a kéntartalmú nitrogéntrágyák) növelik a talajok aciditását. Ezt a tényt figyelembe véve kéntartalmú trágyákat talajtrágyázásra csak pH>5,8 talajok esetében szabad használni, a fellépő kéntúltengés miatt, illetve azok talajsavanyító hatása miatt.