A Nutrikon Kft. környezet politikája

A NUTRIKON Kft fő tevékenységi köre:

Műtrágyagyártás és kereskedelem, Növényvédő szer kiszerelés

 

Elhatároztuk MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány szerinti Környezetirányítási Rendszer (KIR) kiépítését, mely kiterjed a tevékenységi körünk által meghatározott termékek, szolgáltatások környezeti hatásainak szabályozására.

Környezeti politikánkban kiemeljük a következő legfontosabb potenciális környezetterhelési feladatokat, melyek megelőzése, csökkentése alapvető célja rendszerünknek:

 

 • A tevékenységünk során keletkező veszélyes hulladék „környezetbarát” kezelése és az újrahasznosítási lehetőségek keresése
 • A tevékenységünk során környezetbarát eszközök, berendezések használata, alkalmazása

 

Elvárásaink, vállalt kötelezettségeink

 1. Környezetirányítási Rendszerünk megfogalmazásánál, üzemeltetésénél a megelőző szemlélet következetes érvényesítését tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ennek eredményeképpen a környezetszennyezés minimalizálására törekszünk.
 2. Olyan rendszert hozunk létre, illetve üzemeltetünk, melynek beépített eleme a folyamatos javítás. Folyamatos javítási igénynek tekintjük a hulladék minimalizálását és az energiafogyasztás csökkentését is, mivel ezzel közvetett környezetjavítást érhetünk el. Elvárjuk valamennyi munkatársunktól, hogy e kívánalomnak megfelelően cselekedjen.
 3. Mind a külső szabályozásokat (ránk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és határozatok), mind a nem kötelező követelményeket igyekszünk a lehető legteljesebb mértékben betartani.
 4. Jelen környezeti politikára épülő környezeti célok illetve a célok elérése érdekében megfogalmazott környezeti előirányzatok meghatározzák azon környezeti teljesítéseket, melyek elérése céljából építjük ki a rendszerünket. A KIR kidolgozása, fenntartásának megszervezése biztosítja ezen táblák
  • hatékony megfogalmazását –tehát, a célok, előirányzatok kijelölését- valamint ezek:
  • megfelelő felülvizsgálatát, aktualizálását.
 5. A Környezetirányítási Rendszer alapdokumentációt a KIR kézikönyv, illetve az ott hivatkozott dokumentációk tartalmazzák. A dokumentumok kezelésére a KIR Kézikönyv előírásai vonatkoznak. Ez kiterjed a bevezetés, fenntartás szabályozására is.
 6. Elvárjuk valamennyi dolgozónktól a „Vállalkozásunk környezetvédelmi általános követelményei”-ben megfogalmazottak betartását.
 7. A KIR rendszer adott elemeit megfelelő belső képzéssel ismertetjük munkatársainkkal. Ennek keretében a környezeti politika és a környezeti célok ismertetése valamennyi dolgozónk felé megtörtént. A környezeti politikát alkalmas helyeken nyilvánosan is kifüggesztjük, hogy elérhető legyen minden dolgozónk számára.